Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

فریق طلابي من المدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر يشارك في مسابقة شال إكو ماراطون

یشارك فریق من طلبة الھندسة بالمدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر في مسابقة شال إكو ماراطون و هي من أبرز المسابقات الدولية المزمع  إنعقادھا في جوان المقبل بالعاصمة البریطانیة لندن بمشاركة العدید من الفرق من مختلف بلدان العالم…